donderdag 14 mei 2015


Noordpolder van Ossendrecht

Wandeling op zondag 24 mei 2015 (1ste pinksterdag) naar de Noordpolder van Ossendrecht. We stellen voor om te starten op Hoeve Hildernisse met de gebruikelijke koffie en wat lekkers. 10:00u!
Daarna vertrekken we gezamenlijk naar Calfven (Café Het Calfven) om het gebied in te gaan. Het eerste stukje gaat nog over de verbindingsweg Hoogerheide - Ossendrecht, maar dan duiken we het gebied in (Calfvenseweg).

Bij de voorbereiding troffen we nogal wat tuin-ontsnappelingen. Dat levert wellicht nog wat floristische hoofdbrekens op! De polder is dooraderd met sloten. De sloten en natte graslanden kennen veel indicatoren van naar boven komend grondwater (kwel) van de Brabantse Wal.

Natuurbeleving is het motto. Iedereen die daar zin in heeft kan mee! De wandeling is ongeveer 7 km lang.


De kosten  van deelname bedragen € 7,50 per persoon. Aanmelden tot uiterlijk donderdagavond 21 mei; aanmelden is gewenst. HoeveHildernisse@gmail.com of via onze website www.HoeveHildernisse.com.

zaterdag 11 april 2015

Bij het 'voorlopen' hadden we 2 uur nodig (6 km)


















Natuurtocht in zuidelijke deel van de Westbrabantse Waterlinie.

Zondag 19 april organiseert Hoeve Hildernisse weer een natuurwandeltocht. We beginnen niet bij de boerderij maar op de parkeerplaats bij Fort de Roovere. (Bergen op Zoom; Halsteren. Schansbaan-Ligneweg)10:00u. Op locatie hebben we koffie/thee en een versnapering. Aanmelden (hoevehildernisse@gmail.com) is gewenst; uiterlijk donderdag 16 april.

Deelname kost 7,50 euro per persoon; de groepsgrootte proberen we max 20 personen te laten zijn. De wandeling gaat ook door bij weinig deelnemers en/of slecht weer.
Binnengracht Fort de Roovere - Klein hoefblad - Loopgraaf- of Mozesbrug






We kunnen niet om de cultuurhistorie heen, maar toch zal de wandeling vooral om de natuurbeleving gaan. Dat was immers ook een van de doelstellingen van de herinrichting van het gebied: beleefbaar maken van de historie, versterken van de natuur, recreatie en waterberging.
Met 'angst en beven' volgde de omgeving de kaalslag, die nodig was om de Ligne de ruimte te geven. Landschappelijk is het gebied heel bijzonder geworden. Bijzondere soorten die wij spotten waren ijsvogel, blauwe reiger, aalscholver, groene specht, boomklever, ... En ... de flora ontluikt!
Wilg (m) - Speenkruid - Buitengracht - Lijsterbes









Gevallen boom in buitengracht - Dood hout - Eikvaren - Ligne

maandag 30 maart 2015

Fort de Roovere - onderdeel van het Plan Reliëf 1751
Op zondag 19 april maken we onze Hoeve Hildernisse Wandeling vanaf Fort de Roovere. Voor de cultuurhistorie kunt u beter een wandeling maken met gidsen van bijv.de Stichting Bezichtiging Monumenten Bergen op Zoom. Een aanrader!
Wij gaan op de eerste plaats op pad om te genieten van de natuur en het landschap. Dat zijn we zo gewend vanuit Hoeve Hildernisse! Ofschoon we nog gaan verkennen, zal de route geen verrassing zijn
(http://www.vvvbrabantsewal.nl/brabantse-wal/westbrabantsewaterlinie/ 't aerdige geback). 6 à 7 km.

De excursie wordt geleid door Tiny Arts, die meer dan 25 jaar veldbiologische excursies organiseerde voor leraren biologie (in opleiding). Dat betekent niet dat de deelnemers bestookt gaan worden met informatie. Sterker nog: we laten u zelf ook graag aan het woord. Genieten mag!

Aanmelden is gewenst. (HoeveHildernisse@gmail.com) Deelname bedraagt 7.50 euro p.p. We zorgen voor koffie en thee en iets lekkers.

Meer informatie volgt!

Oorspronkelijke plankaart herinrichting zuidelijke deel van de Westbrabantse Waterlinie




maandag 9 maart 2015

            
Eén van de vele lanen op Landgoed Zoomland - 'Moment voor jezelf' - Naaldbos - Eik - Peilschaal

Zoomland - Zeezuiper

Samen met Josiane de Bruin en Monique deden we de voorbereiding voor de wandeling van 29 maart a.s. naar Landgoed Zoomland en de Zeezuiper.
Het gebied kent een rijke geschiedenis met landgoederen en dat is terug te zien in de vorm van vele lanen. Dan weer met Amerikaanse eiken, soms met robinia's, beuken en inlandse eiken.
Onze wandeling is 5.5 km en duurde bij de voorbereiding 1.5 uur. De afstand zal hetzelfde blijven maar de duur zal op zondag 29 maart wel wat langer zijn. Zeker als de deelnemers bijdragen aan het verhaal!

Statige laan - Mannagras in een van de grachten - Historische stuw in de Zoom - Akkerbouw
 De wandeling is eigenlijk een rondje rond de Zeezuiper. De plas ontstond bij de turfwinning in het gebied. Op oude topografische kaarten is te zien dat er veel meer meertjes waren. De Zeezuiper is vooral bijzonder omdat verondersteld wordt dat deze tijdens belegeringen een strategische drinkwatervoorziening was voor de stad Bergen op Zoom. De plas was volgens de kaart van landmeter Adan een viskweekvijver. Misschien speelde de Zeezuiper ook een rol bij de inundatie aan de oostzijde van Bergen op Zoom. Het gebied werd onder water gezet: 'te ondiep voor een serieuze boot en te diep voor paard en wagen'.

Lichtspel tussen de riethalmen - Laan - Sporendrager bij een bladmos - Verdronken bos in de Zeezuiper
De wandeling begint zoals gebruikelijk bij Hoeve Hildernisse met een kop koffie of thee en wat lekkers. Daarna maken we een korte autorit naar Landgoed Zoomland.

De wandeling staat in het teken van natuurbeleving. Wij hopen op een interactieve inzet van de deelnemers.

De kosten zijn ook nu weer € 7,50 per persoon. Aanmelding is gewenst.
Zondag 29 maart 2015 10:00 Hoeve Hildernisse Hildernisse 1 4617RB Bergen op Zoom


dinsdag 24 februari 2015

Fragment van Adan kaart (circa 1750)

Hoeve Hildernisse Wandeling  - Zeezuiper

zondag 29 maart 2015

Op zondag 29 maart willen we gaan wandelen in Landgoed Zoomland en de Zeezuiper. Voorgesteld wordt om ook nu weer te verzamelen bij Hoeve Hildernisse. Vandaar uit maken we een korte autorit naar Landgoed Zoomland.
Ofschoon we ons nog gaan voorbereiden, rekenen we ook op de deskundige inzet van onze deelnemers. Als appetizer kunt u ook al de facebook pagina van Josiane de Bruin bezoeken

Landgoed Zoomland

Nadere informatie volgt nog ...

Deelname kost € 7,50 per persoon, koffie of thee en wat lekkers inbegrepen!
Aanmelden via Facebook of e-mail naar HoeveHildernisse@gmail.com is gewenst.

De wandelingen staan in het teken van natuurbeleving.

zondag 22 februari 2015

Josiane's foto's van de Hoeve Hildernisse Wandeling Mattemburgh Bosreservaat


Klik op de bovenstaande (geel gemarkeerde) tekst voor een foto verslag van de tweede wandeling van Hoeve Hildernisse. De foto's werden weer gemaakt door Josiane de Bruin.



zaterdag 14 februari 2015

De wandeling van 22 februari 2015 komt langs deze bouwsels. Ze bevinden zich in de directe omgeving van het Meeven (Heimolen). Wie kan ons vertellen waar deze bouwsels voor dienden?
Grafkelder? Militair relict? ....

Meer informatie over de wandeling. Zie hier bericht hieronder.
Om organisatorische redenen (groepsgrootte, koeken, ...) willen we graag dat je je aanmeld met een mailtje of een reply via deze blog!